Onderzoek

Stond de afgelopen vijftien jaar gebiedsontwikkeling op het vizier van onder meer ontwikkelaars, gemeenten en onderzoekers, momenteel is het transformeren van bestaande bebouwde gebieden de grootste opgave. Daarom spreken we ook van gebiedstransformaties.

Vanuit verschillende invalshoeken en (kennis)organisaties wordt onderzoek gedaan de theorie en praktijk van het transformeren van gebieden. Zo is vanuit de TU Delft reeds onderzoek gedaan naar hoe kan worden gestuurd op business cases en alliantievorming om stedelijke gebiedstransformaties mogelijk te maken. Gekoppeld aan dit onderzoek is reeds verschenen in ROmagazine: ‘Naar een meervoudige aanpak van gebiedstransformaties’. Vanuit Fakton en de TU Delft schreef Robin Vriends ‘Stimulating inner city transformations – The use of revolving funds in inner city development’ dat zich richt op de toepassing van stimulerende financiële instrumenten anders dan directe subsidie (zogenoemde revolverende fondsen). Vanuit de Brink Groep werd in samenwerking met oa BPD, de Neprom en de G32 gemeenten onderzoek gedaan naar welke gebieden zich lenen voor trasformatie om te voldoen aan de woningvraag.

Links naar relevante onderzoeken en publicaties: