Kennisplatform

Een breder geuite zorg is dat de partijen die zich bezig moeten houden met gebiedstransformaties (in het bijzonder gemeenten) daarvoor niet voldoende zijn toegerust door bijvoorbeeld gebrek aan mankracht, roulatie van medewerkers en algemeen gebrek aan kennis. Inhoudelijke begeleiding en expertise bij het toepassen van instrumenten en investeringen in gebiedstransformaties is noodzakelijk en kan worden georganiseerd vanuit dit kennisnetwerk. Bestaande kennis, opleidingen en trainingen kunnen worden gebundeld in dit netwerk en ontbrekende kennis en kunde kan worden ontwikkeld.

Mocht u geïnteresseerd zijn om toe te treden binnen het kennisnetwerk, neemt u dan contact op via het contactformulier of direct met Wouter Jan Verheul, research fellow en lecturer aan de TU Delft, Urban Development Management.

Gebiedstransformaties.nl heeft als doel het samenbrengen van kennis en kunde omtrent gebiedsontwikkeling en transformatie. Marktpartijen, overheden en kennisinstellingen zijn daarbij uitgenodigd om hun vragen en aanbod voor kennis en kunde omtrent gebiedstransformaties in te brengen.