Welkom

Welkom

Dit webplatform brengt nieuwe kennis over gebiedstransformaties bijeen en is een initiatief naar aanleiding van het onderzoek ‘Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit, uitgevoerd door de afdeling Urban Development Management van de TU Delft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie, een initiatief binnen het Rijksprogramma Agenda Stad.

De kranten staan vol met berichtgeving over stijgende huizenprijzen en de groeiende kloof tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, zeker in de Randstad. De bouwsector wordt soms verweten te lobbyen voor het openstellen van bouwlocaties in het groen, maar ondertussen blijft de transformatie van onderbenutte of verloederde gebieden naar woningen ver achter bij de vraag. Waarom worden gebiedstransformaties eigenlijk niet vanzelf door de markt opgepakt, vooral nu de vraag naar woningen zo hoog is? Juridische, bestuurlijke-organisatorische en financiële barrières maken gebiedstransformaties ingewikkeld en vragen om het versterken van kennis en kunde bij publieke en private partijen.

Op dit webplatform staan relevante, recente rapporten en andere publicaties gericht op gebiedstransformaties. Met deze website willen we betrokken partijen informeren en in contact komen met iedereen die professioneel geïnteresseerd is in gebiedstransformaties.

Nieuws

10 juli 2017 – Verslag 5 juli: presentatie onderzoeksrapport
Op 5 juli vond de presentatie plaats van het onderzoeksrapport Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit met aansluitend een debat met verschillende panelleden. Op zowel de site van Agenda Stad en Gebiedsontwikkeling.nu staat een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en het debat in New Babylon:

Verslag op Agendastad

Verslag op Gebiedsontwikkeling.nu

1 juli 2017: Presentatie rapport Gebiedstransformaties
Op 5 juli aanstaande vindt in congrescentrum New Babylon, Den Haag de presentatie plaats van het rapport Gebiedstransformaties. Ruimte voor Durf en Diversiteit:

Gebiedstransformaties – Ruimte voor Durf en Diversiteit

Dagvoorzitter is Prof. Hans de Jonge en overige sprekers en panelleden bestaan uit:

  • Bert van Delden (programmadirecteur Stad, Ministerie BZK)
  • Wouter Jan Verheul en Tom Daamen (TU Delft)
  • Desiree Uitzetter (directeur BPD Gebiedsontwikkeling)
  • Henk Harms (directeur Ontwikkeling en Realisatie DSO, Gem. Den Haag)
  • Jan Fokkema (directeur NEPROM)
  • Esseline Schieven (directeur Verkeer & Openbare Ruimte, Gem. Amsterdam)
  • Manon Janssen (CEO Ecorys en boegbeeld Topsector Energie)
  • Paul Matthieu (ontwikkelmanager Gemeente Nijmegen)